Dette er en video som kort forteller  hva Digital markedsføring går ut på

4 thoughts on “Digital Markedsføring (Video)”

  1. Så utrolig gøy at du velger å lage en video! En enkel og veldig effektiv måte å lære bort hva digital markedsføring er.

    Jeg savner at du leser hva som står i teksten. Gjør du det så tror jeg du vil få mange delinger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: