Hvordan vil musikkens fremtid være?

Inspirasjonssang: H.U.V.A. Network-Dissolving time

Måten vi hører og deler på musikk har forandret seg gjennom tiden. Før var musikken en tjeneste der noen andre produserte den for deg eller at du spilte den selv. Da radioen ble oppfunnet på 1900-tallet endret dette musikkbildet fullstendig på den måten at musikken ble en immateriell og ikke ekskluderende tjeneste. Etter hvert ble det mulig å lagre musikken, først på vinyl plater, så kassetter og CD’er, og til slutt i form av digitale filer som en kunne ha på egen datamaskin. I dagens digitale samfunn er musikken alltid tilgjengelig, enten i form av ferdignedlastede filer på smarttelefon/pc eller på ulike digitale musikk strømmingstjenester som for eksempel Spotify, TIDAL, Google Play Music, YouTube og ITunes.

I dette blogginnlegget skal jeg prøve å se litt fremover, samt se på hvilke mulige måter og tjenester jeg tror vi kommer til å benytte oss av i fremtiden til å både høre og dele musikken på.

Mine erfaringer:

Jeg tror at min erfaring med musikk er ganske lik mange andre på min alder. Det hele startet med at det var ganske fancy å ha en «Walkman» CD spiller. Da jeg var liten var det viktig for meg å ha nok CD plater slik at jeg kan bytte sanger på vei til og fra skolen. Etter hvert som tiden gikk fikk jeg min første MP3 spiller. Den var liten, samt at man kunne overføre musikk rett fra pc.

Min første smarttelefon kjøpte jeg da jeg 20 år! Ganske seint sammenliknet med mine venner. Da var det slutt på Mp3 spillere og det kom en helt ny epoke med Apple Store og ulike musikk strømmingstjenester.
Personlig er jeg kjempe glad i musikk og kan høre på det hver dag i flere timer. Samtidig liker jeg å finne nye bands og sanger, gjerne de som ikke er «main stream».

Jeg bruker verken ITunes, Spotify eller Google til å høre på musikk. Appen jeg bruker heter VK. Den kan lastes ned gratis via smarttelefon (Apple Store), og du kan finne musikk fra hele verden. Siden jeg fikk  en smarttelefon har jeg bare brukt denne Appen. Den passer fint for meg som elsker å utorske nye sjangere og sanger. Videre er jeg veldig glad i Youtube der man finner ulike spillelister med millioner forskjellige kule sanger.

Musikkstrømmetjenester:

Ved å endre musikken fra en CD format til en Mp3 format kunne en fritt kopiere, overføre og distribuere musikken. Musikken ble fort digital i nettsamfunnet og kunne dermed overføres og kopieres ulovlig. Som følger av dette ble det vanskelig for blant annet plateselskapene å ta betalt for produktene. Dette førte til at de ulike aktørene mistet mye av sin makt. Poenget her er at den teknologiske utviklingen er i stor grad med på å bestemme fremtidige forretningsmodeller.

Professor Arne Krokan uttalte skrev følgende i sin bok «det friksjonsfrie samfunn»:
«Historien har vist at de innovative forretningsmodellene ikke ble skapt av bransjen selv, men av nye virksomheter som Apple med iTunes, og svenske Spotify. Spotify var den første virksomheten som hadde stor suksess med sin «strømmemodell» der man ikke kjøper og eier musikken selv, men kjøper tilgang til en ønsker å høre på
Som følger av slike endringer ble hele musikkbransjen skapt om. Se for eksempel på Norge og Norden. Ifølge NRK journalist Per Ole Hagen er den digitale andelen av det totale musikksalget I Norge var 78% i 2013, og strømming står for den største delen. I 2011 gikk strømming fordi fysisk salg!

1) Spotify tilbyr strømming av musikk siden 2006 og har over 30 millioner låter. De hadde 70 millioner brukere hvor 20 millioner var betalende.
2) Wimp/TIDAL ble lansert i 2010 og var en norskutviklet musikktjeneste fra Platekompaniet og Wimp Music i samarbeide med Telenor. TIDAL tilbyr også over 30 millioner låter og hadde over 580 000 betalende brukere.
3) Google play Music er Google sin tjeneste som ble lansert i 2011. i likhet med Spotify og tidligere Wimp tilbyr tjenesten over 30 millioner låter. Videre kan en høre på musikk via nettleser.
4) ITunes og Apple Music er musikktjenestene fra Apple. ITunes er avspillingsprogram fra Apple som støtter synkronisering. Denne ble lansert i 2006. Apple Music er en strømmetjeneste som ble lansert i fjør. Den har over 35 millioner låter og 17 millioner betalende brukere.
5) YouTube er kjent som en plattform for å dele videoer, men brukes hyppig til å også dele og høre på musikk. En kan tilrettelegge YouTube som en musikktjeneste.

Så vi ser at utviklingen i musikkbransjen kan på en måte sammenliknes med en teknologisk utviklingsprosess. Før har musikken handlet om fysiske plater, butikker, scener, studioer og presse. I dagens digitale samfunn foregår en stor del av dette via smarttelefoner og ulike delingsplattformer; Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram.
Digitalisering i dette som i mange andre tilfeller kan betraktes som en fundamental endring. Dette kan vi si fordi den forandrer vår forståelse av hva musikk er, og hvordan vi oppfatter selve fenomenet musikk. Har musikken rett og slett blitt en sak man poster, deler og kommenterer på I sosiale medier? Personlig tror jeg at det ikke stemmer helt i og med det fortsatt er ganske populært å bestille biletter til ulike musikkfestivaler og konserter samtidig som det fortsatt finnes folk som samler plater, kassetter og CD’er. Dette har nå blitt en nisje for spesielt interesserte.

Hva vil fremtiden bringe?

Jeg tror at antallet «betalte brukere» vil bare øke, og at mange av oss kommer til å høre, dele og finne musikk via strømmingstjenester. Vi allerede lever i et digitalt samfunn, og det kommer til å bli enda mer digitalisert, og jo mer digitale mennesker blir, jo flinkere blir de til å finne tilgang til digitale tjenester. Jeg antar at dersom en bedrift som leverer strømmingstjenester hadde installert eget utvidelse i alle populære sosiale medier, hadde det vært en suksess. Det hadde vært så enkelt som å trykke på for eksempel Apple Music utvidelse i Facebook, og here we are ; med full tilgang til våre favoritte spillelister. Jeg tror at i fremtiden vil vi bruke den tjenesten som gjør det enklest for oss å finne, høre og dele musikken på.

What Will the Future of Music Sound Like?

Til slutt vil jeg dele en interessant video som tar opp temaer nettopp om musikkens fremtid

Kilder:

“Det friksjonsfrie samfunn” av Arne Krokan

https://en.wikipedia.org/wiki/Spotify
https://no.wikipedia.org/wiki/Apple_Music
https://no.wikipedia.org/wiki/Radiohistorie
https://nrkbeta.no/2014/03/16/musikkstreaming-og-pengefordeling/
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/digitalisering-komprimering-og-kommersialisering-1.674051
http://www.dataporten.net/musikk/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: