I dette blogginnlegget skal jeg ta en titt på en av dagens mest relevante temaer som er Digitalisering. Hva er det? Hvilke samfunnsområder berøres av endringer som følger av digitalisering, og hvilke potensielle konsekvenser kan dette føre til?

 

Digitalisering kan omhandle mange områder, alt fra hvordan vi nå deler ulik informasjon med hverandre (delingsøkonomi) til digitale arbeidsprosesser og helt nye typer organisasjoner.

Problemet med fenomenet «Digitalisering» er at det blir vanskelig å definere det, fordi når vi snakker rundt digitalisering mener kanskje noen av oss litt forskjellig. Senter for Digitalisering ved Handelshøyskolen BI foreslår følgende definisjon:

 

 

«Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet med hensyn til å utnytte dagens og morgendagens teknologi»

 

Samfunnet

Digitalisering og IKT berører veldig mange sektorer og politikkområder i dagens samfunn. Disse er næring, justis, kultur, forsikring, helse, arbeid, utdanning, finans og forvaltning. Jeg antar at det vil ikke være feil å si det fordi at digitaliseringen skaper nye muligheter samtidig som den utfordrer tradisjonelle industrier, organisasjoner og verdier knyttet til sikkerhet, arbeidsliv, personvern og opphavsrett.

 

Hva betyr det?

Det at digitaliseringen utfordrer tradisjonelle forretningsmodeller og tenkemåter betyr for mange en radikal endringsprosess. I ulike organisasjoner vil en slik endringsprosess kreve nye ledelsesmodeller som har både en adekvat analysemodell og  klar visjon, samt legger vekt på gode relasjoner og handlingsdyktighet. For å suksessfullt implementere en slik transformasjon er det nødvendig å utvikle nytt digital kompetanse og ferdigheter i organisasjonen samtidig som man utvikler en tilpasningsdyktig lederskap.

 

Rema’s Æ: suksess eller fiasko?

 

Det er ikke alltid så lett å implementere og bruke nye teknologier og tjenester. Til og med store og kjente bedrifter kan ha utfordringer med dette. Rema har fått masse oppmerksomhet for sin nye «Æ» applikasjon. De kaller selv sin nye app en revolusjon

 Hva er Æ?

Ifølge Rema 1000 er Æ ditt personlige verktøy som hjelper deg å spare penger på den måten at den kutter 10% på de 10 varene du til sammen bruker mest penger på. Den gir også 10% lavere pris på fersk frukt og grønt samt gir full oversikt over hvor mye du har handlet for og spart. Videre handler akkurat som vanlig, handleturen blir registrert i kassa og Æ kutter prisene direkte i kassa. Æ er helt gratis å bruke. Så enkelt skal det være, bare å laste ned og bruke!

 

 Hvordan det viste seg å være?

Det viser seg at det er flere som har motstridende meninger rundt dette nye produktet.

BI- professor Odd Gisholt har sagt følgende: «folk flest skjønner ikke bæret og de interesserer seg ikke for det heller. Det som skjer, er at fagfolk og media hausser det opp, men her har Reitan- familien brent av mange millioner til ingen nytte».

Forbrukerrådet er også skeptisk til hva kjedene egentlig vil oppnå med sine kundeprogrammer, som Æ.  Når det ikke er prisen i hyllen som gjelder, blir det også vanskeligere for forbrukerne å orientere seg på pris. Setter en ned prisen på en vare eller varetype, må en nødvendigvis øke prisen på noe annet. Forbrukerrådet mener derfor at det er mye ryddigere når konkurransen skjer på hylleprisen.

På den andre siden mener professor ved NHH, Øystein Foros at det er positivt er at en raskt kan se hvor mye en konkret har spart. Dette er noe som ikke vises i  andre kundeprogrammer.

«Når kjeden nå skal få tak i de prisbevisste kundene, kan de gjøre dette uten å tape penger de som ikke bryr seg hvor mye de betaler for varen».

Til tross alle diskusjoner har allerede 400.000 forbrukere installert appen. Dette sier noe om styrken på den digitale og teknologiske påvirkningen i vårt samfunn.

@arnek

3 thoughts on “Endringer i samfunnet : Digitalisering”

  1. Interessant perspektiv, selv om det er noe snevert dersom målet var å skrive om digitalisering 🙂
    Men du reiser spørsmål om hva en vinner ved å forsøke å låse kundene inne gjennom en slik app. Den effekten som er kalt “innlåsing” eller lock-in kan du lese mer om i kursbøkene, og det er sikkert også noe jeg vil nevne når vi kommer til temaet forretningsmodeller (om det ikke skjer tidligere).
    Du har bra språk og en fin start som blogger.
    Lykke til videre fra
    -arne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: