Ny type forretningsmodell?

Når vi snakker om overgangen fra industrisamfunnet til det digitale samfunnet, har dette skapt en rekke utfordringer for flere av virksomheter . Nokia og Kodak er eksempler på organisasjoner som har møtt disse utfordringene og ikke klart å overleve. Nokia gikk fra å være verdens ledende produsent av mobiltelefoner til å ende med å selge hele mobilvirksomheten til Microsoft (Krokan, 2015).

Spørsmålet mange av oss kanskje lurer på er hvordan skal en få kundene til å fortsette å handle hos deg, da vi vet at stadig flere sitter på samme type informasjon?

Andre spørsmål vi kan ha i bak hodet er hvordan vil de nye forretningsmodellene se ut, og hva er det med de nåværende modellene som lederne ikke klarer å endre? Er det organisasjonskultur kanskje? Endringer blir ofte møtt med motstand.

Så hva er en forretningsmodell?

Det finnes mange definisjoner på dette fenomenet; ifølge Estudie beskriver en forretningside hva virksomheten gjør for å skape kundeverdier, mens forretningsmodell beskriver hvordan virksomheten skaper og tjener penger på disse kundeverdiene, gjennom å dekke kjente kundebehov.

Begrepet forretningsmodell kan defineres som :

HVORDAN VIRKSOMHETEN DEKKER BEHOV, SKAPER OG LEVERER ØKONOMISKE VERDIER I FORM AV KUNDEVERDIER PÅ ET PSYKOLOGISK-, SOSIOLOGISK- OG ANTROPOLOGISK NIVÅ”.

Osterwalder og Pigneur (2010) definerer forretningsmodell slik:

EN FORRETNINGMODELL BESKRIVER DEN LOGISKE BEGRUNNELSEN FOR HVORDAN EN ORGANISASJON SKAPER, LEVERER OG KAPRER VERDI”

En definisjon av David Watson gir litt mer innhold gjennom sin definisjon:

EN FORRETNINGMODELL BESKRIVER ET SELSKAPS OPERASJONER, INNBEFATTET ALLE DETS DELER, FUNKSJONER OG PROSESSER, SOM RESULTERER I KOSTNADER FOR SELSKAPET OG VERDI FOR KUNDEN” (DAHLE, VERDE OG DAGESTAD 2010, 57).

Det vi ser igjen i alle definisjonene er ordet VERDI !

Blant entreprenører og forretningsutviklere er “Business Model Canvas” et mye brukt verktøy.

  Hva er dette?

Business Model Canvas  kan sammenliknes med et rammeverk for å dekomponere og forstå forretningsmodeller. Dette verktøyer er utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010), og består av 9 grunnkomponenter som henger nøye sammen. Disse grunnkomponentene utgjør organisasjonens forretningsmodell, nemlig hvordan bedriften går frem for å tjene penger.

Denne modellen har blitt et av de mest anerkjente når det gjelder utviklingen av forretningsmodeller. Modellen blir blant annet brukt av selskaper som GE, Ericsson og Oracle. I Norge brukes modellen av bl.a. Innovasjon Norge, SIVA og næringsorganisasjoner over hele landet.

Modellen består av 9 grunnkomponenter

1. Verditilbud

 • Hvilke problemer løser organisasjonen for kundene?
 • Hva slags kundebehov dekker tilbudet til organisasjonen?
 • Hvilke kundeforventninger tilfredsstiller kundeverdiene tilbydt av verditilbudet?
 • Hvilke konkurransefordeler kan disse kundeverdiene gi selve organisasjonen

2. Kundesegmenter

 • Hvem er målgruppen?
 • Hvem er organisasjonens viktigste kunder?

3. Kunderelasjoner

 • Hvilket forhold forventer kundene?
 • Hvilket forhold forventes av kundene?

4. Samarbeidspartnere

 • Hvem er organisasjonens viktigste samarbeidspartnere og leverandører?
 • Hva kan disse tilby organisasjonen i forhold til de andre?
 • Hvilke konkurransefordeler gir disse i forhold til andre?

5. Aktiviteter

 • Hva må organisasjonen gjøre for å leve opp til kundeforventninger?
 • Hva slags kjerneaktiviteter skal organisasjonen utføre ?
 • Hva slags aktiviteter skal organisasjonen utføre i de forskjellige salgs/distribusjonskanalene?

6. Ressurser

 • Hvilke ressurser trenger organisasjonen for å skape og levere verditilbudet?
 • Hvilke ressurser organisasjonen allerede har?
 • Hvilke mangler?
 • Hva slags fordeler gir ressursene organisasjonen har?

7. Distribusjonskanaler

 • Hvilke kanaler brukes for salg og leveranse av tibudet?
 • Gir disse konkurransefordeler?

8. Kostnader

 • Hva er de største kostnadene organisasjonen har forbundet med salg og distribusjon av tilbudet?
 • Hvilke ressurser/aktiviteter er dyrest?
 • Gir følgende kostnadsstruktur konkurransefordeler?

9. Inntekter

 • Hva er organisasjonens kunder er villige å betale for?
 • Hvordan ønsker kundene å betale?
 • Gir inntektsstruktur konkurransefordeler?

Ifølge Innovasjon Norge vil disse 9 byggeklossene hjelpe organisasjonen med kartlegging av kundesegmenter, verdiløfting, håndtering av kunderelasjoner, inntektstrømmer, kjerneaktiviteter, partnere , kanaler og kostnader.

          Har du planer om å starte en forretning/virksomhet?

Kan du bruke følgende matrise som viser de 9 komponentene i modellen der høyre side er rettet mot de eksterne arbeidsbetingelsene, mens venstre side har fokus på virksomhetens interne arbeidsbetingelser. Modellen er utformet som et visuelt skjema, noe som gjør at det blir lett å ta den i bruk.

Refleksjonsspørsmål og egen drøfting

Hvordan kan vi skape nye forretningsmodeller for digitale tjenester?

Personlig mener jeg at en av de viktigste sidene organisasjonen bør se på er egen kultur. Ettersom flere og flere aspekter av samfunnet berøres av endringer som følger digitalisering, kan det også være vanskelig for mange av organisasjonene å omstille seg og begynne å skape nye forretningsmodeller.

Spørsmål en bør tenke over er:

 • Hvorfor er det så mye motstand?
 • Hvorfor må vi forsøke å endre måten vi tenker på?
 • Kan vi løse nye utfordringer v.h.a gammel tankesett?
 • Hvorfor er det viktig for oss å tilpasse tjenester kundebehov ? ( kundebehov kan endres som følger av bl.a. samfunnet vi lever i endres)

Kilder:

http://estudie.no/business-model-canvas/

http://estudie.no/forretningsmodell/

http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/

https://snl.no/dekomponering

Krokan, Arne. 2015. “Det friksjonsfrie samfunn“. Cappelen Damm AS.

 

2 thoughts on “Forretningsmodell, Business Model Canvas og Organisasjonskultur”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: