Hvordan bruker du Kuratortjenester, sosiale bokmerker og dashboard? Hvordan hjelper disse deg til å bygge din digital profil?

I dette innlegget skal jeg forsøke å svare på disse spørsmålene samt fortelle hvordan du selv kan bruke disse tjenestene til å arbeide smartere og lære raskere.

Kuratortjenester

Kuratorer kan være personer som henter innhold fra ulike nettsteder og synliggjør dette gjennom spesielle tjenester, såkalte kuratortjenester. Innholdet synnliggjøres på en måte som gjør at det blir enkelt tilgjengelig for andre interesserte. Ofte er kuratorene personer med spesiell interesse og mye kunnskap om et avgrenset område (Krokan 2015, s.81).

Kuratortjenester er tjenester som hjelper med å finne informasjon om et bestemt tema og som presenterer dette på en oversiktig måte. Innholdet kan være alt fra utdrag fra nettsider, tekstfiler og notater til multimedia (audio, video, bilder). Innholdet identifiseres ofte gjennom tagger.

Videre kan kuratortjenester moderere eksternt innhold som ligger ute på internett eller det man har samlet inn selv i en egen base. Innholdet kan du beholde for deg selv (Evernote) eller dele offentlig med andre via en nettsky. Dersom du har jobbet med et bestemt tema tidligere kan slike tjenester være nyttige for å samle alt på et sted, samtidig som du kan bruke det for å få en oppdatering av siste nytt i nettsamfunnet. Eksempler på Kuratortjenester er Scoop, Paper.li eller Netvibes.

 

1.SCOOP

Hos Scoop kan du samle materiale gjennom søk, personalisere det og deretter dele med andre.

2.Evernote og OneNote

Begge disse programmene er designet for at du skal kunne ta notater og organisere disse videre i bøker. Man kan velge mellom å holde innholdet privat eller dele det andre.

3.Paper.li

Paper.li er en tjeneste som automatisk henter innhold fra ulike tjenester som en selv kan definere. Dersom du logger inn fra LinkedIn vil den automatisk sette opp en forbindelse med LinkedIn og hente innhold fra dem jeg følger. Den kan også defineres for å hente innhold fra en konkret liste du har satt opp. Du kan også legge til innhold fra Facebook, og på den måten samle innhold fra forskjellige nettsider og sosiale medier i ett skjermbilde. Dette kan være meget tidsbesparende iom at du slipper å lete rundt etter det du har lyst til å lese. Om du har lyst å lære mer om Paper.li kan du lese mer informasjon på Arne Krokan sin blogg på denne siden.

Sosiale bokmerker

For å finne tilbake informasjon man ønsker å lagre kan man bruke et bokmerke. De fleste nettlesere har en innebygd funksjon for å lage og lagre slike bokmerker. En ulempe med å bruke den innebygde bokmerke funksjonen i nettleseren er at du kun har tilgang til dine bokmerker på din pc. Derfor kan det være fordelaktig å benytte seg av sosiale bokmerker som løser dette problemet i tillegg til mange andre fordeler.

Sosiale bokmerker muliggjør tilgangen til dine bokmerker fra en tjeneste på internett, og dermed kan du bruke dine bokmerker så lenge du har tilgang til en nettleser og en pc med internet tilgang. Dette trenger ikke å være din pc. Først registrerer du deg på en side for sosial bokmerking, deretter når du bokmerker forskjellige nettsider blir de lagret på tjeneren til bokmerketjenesten. Tilgangen til disse får du når du logger inn på nettsiden til bokmerkingstjenesten.

Videre tilbyr mange bokmerkingstjenester verktøylinjer som kan installeres i nettleseren. Ved å bruke disse kan du legge til- og administrere bokmerkene uten å måtte gå til nettsiden til bokmerkingstjenesten. En annen viktig funksjon i bokmerketjenestene er at du kan “tagge” bokmerkene dine. Dette betyr at du kan legge til beksrivende ord til bokmerkene, noe som muliggjør søking direkte i bokmerkene og taggene. Deretter kan du finne tilbake til nettsider med et spesielt tema.

Det er ikke bare tilgjengelighet som er fordelen ved sosial bokmerking. En annen fordel er deling. Delingen gjør det mulig å lese bokmerkene til andre personer som har lignende interesser. Som i dine egne, kan du søke i andre sine bokmerker og finne frem til nettsider på grunnlag av tagger som beskriver det feltet som du er interessert i.

Når mange går i sammen om å tagge nettsider vil det føre til at nettsider blir kategorisert og det vil være lettere å finne dem på grunnlag av de taggene som brukere av nettsidene har beskrevet dem. Nettsider som mange har tagget med de samme ordene kan antas å ha det innholdet som er beskrevet i taggene, og derfor vil det være mulig ved hjelp av sosial bokmerking finne relevant og pålitelig informasjon på internett.

1.Del.icio.us

 

Dette er et nettsted for sosial bokmerking, hvor du som registrert bruker kan lagre, dele og utforske andre brukeres bokmerker. Dette kan i sin tur gi en mulighet til å oppdage mye nytt innhold om det du er interessert i. Det er også en mulighet til å abonnere på nye bokmerker i en kategori, eller fra en bruker med hjelp av RSS. På denne siden kan du komme i gang med  Del.icio.us

2.DIIGO

Diigo er en tjeneste som tilbyr avansert sosial bokmerking, med fokus på å finne informasjon, dele det med andr og samarbeide. Du kan lagre, tagge, dele, samt abbonere på bokmerker via RSS. Videre har du mulighet til å lage lister innenfor en spesiell kategori og markere/kommentere tekst på ulike nettsider. Andre brukere vil også få tilgang til markeringen og kommentarene slik at det blir mulig å diskutere innholdet på ulike nettsider. Diigo er også godt egnet for samarbeid da du kan opprette grupper og legge til brukere. Medlemme av gruppen vil da kunne lagre bokmerker på gruppen og samarbeide om å finne kildene.

Dashboard/Kontrollpanel

1.Netvibes

Netvibes er et digital kontrollpanel, som også er en kuratortjeneste. Netvibes gir et personlig dashboard som henter innhold fra kilder en selv har definert gjennom RSS eller andre feed-teknologier, i likhet med sosiale bokmerkingstjenester (Krokan 2015, s.180).

Din digital profil

Bare for å nevne tar kuratortjenestene oppgaver fra mediehusene og skaper nye konkurrenter for de tradisjonelle aktørene innefor mediebrasjen. Innholdet som blir produsert i andre kontekster blir gjenbrukt på stadig nye områder og dette stjeler oppmerksomheten som er igjen knyttet til penger (Korkan 2015, s181). Når det gjelder din digital kompetanse og profil, er alle disse tjenestene med på å bygge og styrke denne. Deling av sosiale bokmerker gjør det mulig å samarbeide om å finne gode nettsider om er spesifikt tema. Om du opparbeider deg til å bli en god kurator samt er dyktig på å bruke andre sosiale medier ( LinkedIn, Twitter) kan dette gi deg konkurransefordeler fremfor andre kandidater når du f.eks skal søke jobb.

Personlig foretrekker jeg Diigo og Netvibes.

 

Kilder

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Nettbaserte+l%C3%A6ringsressurser/pop_up

https://no.wikipedia.org/wiki/Nettskyen

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Nettbaserte+l%C3%A6ringsressurser/pop_up

http://digitalelaringsressurser.wikidot.com/sosial-bokmerking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: