En av oppgavene vi skal gjøre er å vurdere en nettside/markedsføringen til en norsk bedrift vi kunne tenke oss å jobbe for samt komme med forbedringsforslag. Jeg tenker at det kan være lurt med forarbeid for en så omfattende oppgave. Derfor vil jeg i dette innlegget gjøre research og publisere kriterier og forslag til hvordan en på en best mulig måte kan vurdere en nettside.

Disse 6 punkter som jeg skal bruke som utgangspunkt er hentet fra www.kvalitet.difi.no. Ansatte på difi.no jobber med å forbedre offentlige digitale løsninger. Dette gjør de ved å vurdere og rangere disse løsningene med utgangspunkt i følgende kriteriesett:

1. Enkel å finne

2. Troverdig

3. Trygg å bruke

4. Virker/fungerer godt

5. Enkel å bruke

6. Lett å få hjelp

Mange av disse kriteriene vil også egne seg godt for nettsteder og tjenester som ikke er offentlige. Når det gjelder vurderingen av en nettbutikk for eksempel vil kriterier være ganske like, men med noen “utvidelser”

Kriteriesettet vil se følgende ut : førsteinntrykk, synlighet, brukervennlighet, kjøpsprosess, hastighet, kundetilfredshet, trygghet, kundekommunikasjon, priser, konsept og strategi.

1. Nettsted/tjeneste er enkel å finne

Nettstedet bør være enkel å finne gjennom søk når man søker på nettstedets eller bedriftens navn eller en spesifikk tjeneste bedriften tilbyr. Ideelt sett skal brukeren få et relevant treff blant de 5 første treffene på listen. Videre bør nettstedet også ha en søkefunksjon som gjør det mulig å søke internt på nettsiden. Denne skal være lett tilgjengelig, konsekvent plassert og vise minst 20 synlige tegn.

 

Innholdet på nettstedet skal være enkelt å identifisere:

Med dette menes det alle sider skal ha beskrivende overskrifter, en unik og beskrivende sidetittel samt beskrivende URL-adresse. Overskriftene skal være i heading-taggen (h) og sidetittelen i title-taggen.

Formålet med sidetittel er at den skal gi en beskrivelse av tjenesten eller innholdet på siden, samt at navn på virksomheten skal også være med. Språket som blir brukt i den beskrivende adressen (URL) på info -sidene skal være det samme som hovedspråket på nettstedet, altså den som er mest brukt.

Testpunkter:

 • Alle sider har beskrivende og korrekt kodede overskrifter.
 • Alle nettstedets sider, samt tjenestens eller tjenesteportalens startside har beskrivende sidetittel (title-tag).
 • Alle nettstedets sider har beskrivende adresser (URL) på hovedspråket.

2. Nettsted er troverdig

Et viktig moment er troverdighet. Vi som kunder og forbrukere skal kunne stole på at nettsiden oppgir riktige opplysninger, samt at våre private opplysninger er godt beskyttet om vi ønsker å oppgi disse.

En annen viktig funksjon er at brukerne har mulighet til å gi tilbakemelding. Det skal være enkelt å uttrykke sine erfaringer med nettsted og tjenester i form av kommentarer, rangeringer, forslag til forbedringer og kritikk.

Tilbakemeldinger kan en gi på flere ulike måter som innsendingsskjema, kommentarfelt, kommentarboks eller liknende. Kunden skal kunne velge å være anonym når han eller hun gir tilbakemeldinger.

 

Sosiale medier:

Bedriften eller virksomheten kan også tilrettelegge for dialog med kundene gjennom sosiale medier. Det er nok at bedriften har en generell sosial kanal, for eksempel Facebook- side, Twitter konto, LinkedIn- side eller liknende.

Testpunkter:

 • Det er enkelt å gi tilbakemelding.
 • Det er mulig å gi tilbakemelding gjennom sosiale medier.

3. Nettsted er trygg å bruke

 

Hensynet til personvern:

Det kan være greit å informere kundene eller brukerne om nettstedets bruk av informasjonskapsler. Denne informasjon skal inneholde type informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som blir brukt, formålet med bruken samt hvem som bruker opplysningene. Lenken til slik informasjon må utformes på den måten at landingssiden gir informasjon om infokapsler/cookies.

Testpunkter:

 • Brukerne finner informasjon om hvordan informasjonskapsler blir benyttet.

4. Nettsted fungerer godt

Nettstedet og tjenesten er optimalisert for god ytelse og rask nedlasting:

Kundene som er på siden skal kunne slippe å oppleve treg nedlastings- og responstid. Teknologi som JavaScript, CSS og AJAX samt teknologi på serversiden skal også bidra til dette. For å fange opp om nettstedet er optimalisert for rask nedlasting kan man bruke verktøyet YSlow. Denne kjører en rekke tester på nettstedet og tjenesten.

Testpunkter:

 • Nettstedets sidestørrelser er på mindre enn 400 KB
 • Nettstedets sidestørrelser er mellom 400 og 500 KB
 • Nettstedet får karakteren A eller B i YSlow

Nettstedet og tjenesten er tilpasset mobile enheter:

Målet er at kundene og brukerne skal kunne se nettstedet med forskjellige mobile enheter med forskjellige skjermstørrelser. Dette kan gjøres ved hjelp av responsivt design (medietilpasset stilark , CSS) eller en egen mobilversjon. For å nå de riktige målgruppene er det viktig at informasjon og funksjonalitet er tilgjengelig også i mobiltilpassede versjoner samtidig som dette kan brukes på berøringsskjermer.

Testpunkter:

 • Mobilløsningen gir et godt helhetsinntrykk.
 • Nettstedets navigasjon og søk er lett å identifisere i alle skjermstørrelser.
 • Alt innhold på nettstedet er mulig å nå fra mobil visning.

Funksjonaliteten virker og innholdet er oppdatert:

Innholdet på nettstedet bør være oppdatert og all funksjonalitet skal virke uten feil på ulike operativsystemer og plattformer.

Testpunkter:

 • All funksjonalitet virker uten feil
 • Alt innhold på informasjonssidene er relevant og datert.

Alt innhold er korrekt kodet:

Innholdet må være korrekt kodet og leveres i en form som gjør det mulig å presentere denne i ulike bruker-agenter uten at informasjon og struktur går tapt.

5. Nettsted er enkel å bruke

Det er enkelt å orientere seg:

Det bør være enkelt å få oversikt og å orientere seg på nettstedet både for brukerne og kunder. Et nettsted kan ha en kompleks oppbygging med flere under-nivåer, og derfor er det viktig at brukerne vet hvor de er i strukturen og hvordan denne er bygd opp. Videre skal det være enkelt å navigere seg frem til tjenester og annet relevant innhold på nettstedet, noe som betyr at det er lett tilgang til den aktuelle tjenesten fra alle relevante informasjonssider.

Testpunkter:

 • Nettstedet har menymarkering
 • Nettstedet har enkel intern navigasjon til tjenesten eller annet relevant innhold.
 • Brukerne kan navigere i tjenestens stegoversikt

Andre punkter som kan være greit å ta med ved vurderingen av en nettside er at:

– Nettsiden er logisk og ryddig

– Det viktigste er fremhevet

– Nettstedet har et godt språk

– Brukeren mister ikke registrerte opplysninger

– All funksjonalitet er enkel å oppdage og bruke

 

Nettsted har god kontrast:

Dette punktet gjelder god lesbarhet. For å sikre dette må all meningsbærende tekst og grafikk ha tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen. Dette er viktig for alle brukere, spesielt hvis det er krevende lysforhold eller om brukeren er f.eks svaksynt eller fargeblind.

Teknologi brukes for å gjøre det enklere å løse oppgaver:

Digitalisering har mange fordeler og en av de er at teknologien kan og bør forenkle oppgaveløsningen, samtidig som gi tjenester som er tilpasset kundenes situasjon.

Testpunkter:

 • Teknologien brukes smart for å forenkle oppgaveløsningen.
 • Delvis – Smart teknologi brukes for å forenkle deler av oppgaveløsingen.

6. Det er lett å få hjelp

Hjelp til å unngå og rette opp feil:

Det er viktig at kundene og brukere skal oppleve utfyllingen av informasjon i en digital tjeneste så enkelt som mulig. Dersom man skal fylle ut et skjema eller registrerer seg, bør nettstedet ha gode hjelpetekster ved felter som krever ekstra forklaring. Ved eventuelle feil bør feilen bli oppdaget automatisk og varsles tydelig og raskest mulig, men ikke før feltet forlates. Feilen kan varsles med markering eller ved siden av selve feltet, samt med forslag til hvordan dette kan løses.

Testpunkter:

 • Alle relevante felter har hjelpetekster.
 • Ved feil i besvarelser får brukerne feilmelding så raskt som mulig, men ikke før feltet forlates.
 • Den aktuelle feilen varsles med markering i eller nær feltet.
 • Feilmeldingen inneholder forslag til hvordan feilen kan løses, og er synlig mens feilen rettes.
 • Ved manglende utfylling av felt får brukerne varsel om dette.

Disse punktene kan være greit å tenke på dersom man f.eks. vurderer en nettbutikk.

Brukerstøtte er lett tilgjengelig:

Kunder som trenger hjelp bør tilbys dette. Behovet for hjelp dukker ofte opp som følge av det som står på sidene. Den viktigste informasjonen som kontakt, telefonnummer og e-postadresse skal derfor være godt synlig og logisk plassert på alle sider. Dersom det er en tjeneste, bør den også tilby mulighet til å kommunisere direkte med brukerstøtte for å få personlig veiledning. Dette kan gjøres via telefon, chat eller liknende.

   

 Testpunkter:

 • Utfyllende kontaktinformasjon er lett tilgjengelig direkte på startsiden eller på egen kontaktside på nettstedet.
 • Den viktigste kontaktinformasjonen er synlig og konsekvent plassert på alle sider.
 • Utvidet brukerstøtte med personlig veiledning er lett tilgjengelig ved gjennomføring av en digital tjeneste.

 

 

Om du har lyst å vite om hvordan du kan vurdere en nettbutikk, kan du lese følgende innlegg til Even Ødegård.

 

5 thoughts on “Kriterier for vurdering av en nettside”

 1. Fint innlegg, Katerina! Disse kontrollpunktene sikter vel mer mot en nettside for generereing av salg (f. eks nettbutikk) og dermed mtp kunder. Men flere av punktene er verdt å tenke på ved blogging også. Stå på videre!

  1. Tusen takk for at du tok deg tid til å lese og kommentere innlegget, Terje =) Dette vil jeg si er mer generelle kriterier, men mye av det vil også passe for vurderingen av en nettbutikk.

 2. God skrevet Katerina! Dette var et nyttig innlegg i forhold til at vi andre i klassen også skal gjøre det samme, å skrive et innlegg hvor vi analyserer en nettbutikk. Denne malen du har satt opp er en veldig fin innføring for oss og andre bedrifter (som driver nettbutikk) til å vite hvilke kriterier vi burde ha med og eventuelt kombinere det med våre egne faktorer. God skrevet!

 3. Disse kriteriene var nyttige, og flere burde se på sin egen nettbutikk med et kritisk øye! Det er så mange gode sider og nettbutikker nå at for å hevde seg må alt være på plass. Bra jobba! Man kan også legge til kriterier som førsteinntrykk, hastighet, reklame/annonsering og kundekommunikasjon for eksempel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: