Ikke spør de unge hva de ønsker å bli når de blir store. Spør heller om hvilket problem de ønsker å løse og hvilken kunnskap, ferdigheter og evner de trenger for å løse problemet. I dette innlegget skal jeg diskutere prestasjonspress-problemet blant dagens unge.

 

Det å ha høye forventninger  og ambisjoner til seg selv samt et ønske om å prestere bra blir sett på som et positivt egenskap blant dagens unge og voksne. Dette er helt klart positivt, så lenge det ikke fører til fysiske og psykiske skader. I dette innlegget skal jeg se på prestasjonspresset som på en utfordring mange unge møter på. Det er slett ikke alle som klarer å håndtere denne utfordringen på en konstruktiv måte.

Ifølge Aftenposten  kalles dagens unge for CV-generasjonen. De har høye forventninger til livet og til seg selv. Av og til så høye at de går på helsa løs. Videre påpeker også Håkon Avseth i NRK at vi har blitt en generasjon som skal se bra ut, ha de beste karakterene, den kuleste jobben og peneste kjæresten. Samtidig skal vi leve opp til kravene til lærere, venner og våre foreldre.  Et stort flertall av ungdommer føler et stort press for å lykkes både profesjonelt og privat. Personlig mener jeg at dette kan vi gjøre noe med, i den graden at både oss selv og samfunnet kan bidra til å holde disse forventningene på det sunne nivået. Med andre ord :

 

Hvordan skal en stille krav i den grad at de ikke tar overhånd ?

Hva handler egentlig prestasjonspresset om ? Jo , det hele handler egentlig om spørsmålet “Hvorfor” . Hvorfor gjør du som du gjør, og hvorfor presterer du til den graden du gjør? Prestasjonspress er når en presterer til den grad der man ikke lenger gjør det for ens egen del, men for å tilfredstille andre sine krav og forventninger.

 

Rundt middagsbordet handler samtalene som regel om prestasjoner, alt fra skole og trening til jobb og lønnsøkning. Når skal vi spør om trivsel, venner og hobbyer?

  • Håkon Avseth

Synlighet på sosiale medier 

Et annet viktig aspekt av prestasjonspresset som jeg føler er verdt å nevne er konstant tilgjengelighet på sosiale media og moderne propaganda som gjør at underbevisstheten vår blir hele tiden påvirket.

Vi kan trygt si at i dagens samfunn har vi blitt mer synlige med sosiale medier som Facebook, Instagram og blogger. Vi legger mer vekt på ytre prestasjon samtidig som vi søker tryggheten i bekreftelse fra omverdenen, heller enn i oss selv. Karriere, kropp og sosiale prestasjoner blir økende i betydning, og spesielt jenter påvirkes enklere av “flinkhetskravet” fordi de er mer sensitive for den sosiale prestasjonen enn gutter, påpeker professor og psykiater Finn Skårderud.

— Når jeg ser rundt meg, er det som om alle sliter for å komme opp på et eller annet elitenivå, og populariteten din måles i hvor mange følgere, likes og kommentarer du får på sosiale medier. Jeg er overbevist om at det er verre nå enn noensinne. Følelsen av ikke å strekke til i livet er kanskje ikke ny. Men de kravene vi som er unge nå møtes med og stiller til oss selv, føles umulige å leve opp til.

Konklusjon

Iblant stiller jeg meg selv et spørsmål om hvorfor jeg velger å gjøre ting slik og ikke annerledes, og ikke minst hvorfor jeg gjør de ulike tingene? Noen ganger når jeg tenker over denne problemstillingen, innser jeg at jeg gjør ting ikke bare for min egen del. Dette har også noe med mine egne og andre sine forventninger å gjøre. Jeg vil tro at mange i større eller mindre grad føler på de samme tingene. På den andre siden det viktigste vil jo være at du selv trives med det du gjør. Kanskje å ikke alltid tilfredstille andres forventninger er ikke så gale som det ser ut som ?  Kanskje vi kan slutte å hele tiden sette merkelapper på hverandre og identifisere oss selv i tråd med andre sine krav og forestillinger? Kanskje vi skal lære oss å lytte mer til oss selv og føle oss lykkelige for den vi er, og ikke for graden av måloppnåelse tilknyttet disse forventningene?

Les gjerne om flere problemer som ønskes løst av mine medstudenter:

Siri Rydningen – Om håndtering av de eldre i samfunnet

Silje Solbakken – Om Problemhåndtering 

Madelen Stribolt- Om miljø og folkets shoppingvaner

Her finner du lenke til denne oppgaven

Kilder: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: