Hvordan skiller innholdsmarkedsføring seg fra tradisjonell markedsføring, og hvilke fordeler har denne formen for marketing for kunder og bedrifter?

 

Innholdsmarkedsføring er det norske begrepet på content marketing. Denne kan være et kommunikasjonsvirkemiddel alle virksomheter har til rådighet for å markedsføre sitt eget verditilbud. Hvis en svært åpen tilnærming legges til grunn kan det være vanskelig å skille innholds- fra tradisjonell markedsføring.

Innholdsmarkedsføring handler egentlig om å skape, formidle og bruke digitalt innhold i markedsføringen til å skape konkurransefortrinn samt bygge relasjoner. Man bygger relasjoner ved å engasjere kundene i form av relasjonsbyggende brukeropplevelser som skal støtte opp under bedriftens øvrige marketing og salgsinnsats.

 

Det som kjennetegner innholdsmarkedsføring er hvordan selgeren bruker avdempende fremfor aggressive virkemidler slik at de oppnår fortrolighet og det blir enklere å bygge relasjonene med målgruppe. Det er bruken av virkemidlene som utgjør hovedforskjell fra tradisjonell markedsføring, som gjør alt for å få oppmerksomhet.

Innholdsmarkedsføring kan være alt fra utleggelsen av egne nettsider og utsendelse av nyhetsbrev til kundene til blogging og posting på sosiale medier.

Målet med innholdsmarkedsføring er ikke å engasjere “alle”, men å nå en bestemt målgruppe. Denne målgruppen skal engasjeres på en måte som resulterer i at varige relasjoner oppstår.

 

 

Selv om målet med markedsføringen normalt vil være å selge, er poenget nettopp det å ikke selge. Tvert imot er målet å gi brukerne noe de ønsker eller trenger og dette vil være noe som bygger en relasjon. Da vil kunden etter hvert komme av seg selv.

Jens Barland (2016)

Om du ønsker å vite mer om Innholdsmarkedsføring kan du lese følgende innlegg: 

http://contentmarketing.no/hva-er-egentlig-innholdsmarkedsforing-6-definisjoner/

http://blogg.markedspartner.no/hva-er-innholdsmarkedsforing/content%20marketing

 

One thought on “Smart marketing – innholdsmarkedsføring og fordelene med det”

  1. Veldig god forklaring på et begrep som bare blir mer og mer relevant. Som PR-student interesserer jeg meg veldig for denne “markedsføringen som ikke skal selge noe”, men jeg har slitt med å finne gode definisjoner på innholdsmarkedsføring før nå. Takk for en kort og konsis redegjørelse, kommer til å notere meg dette innlegget! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: